Informacion mbi numrin e linjave , percaktimin e orareve , vendnisja e vendi i mbritjes, si
dhe vleren e biletes se udhetimit, ne Linjen rretheqytetase te transportit te udhetareve
ne Bashkine Skrapar.
Vendimi