Njoftimet e fundit

Bashkia Skrapar rrit kapacitetet e saj logjistike në administrimin e mbetjeve

Dita e sotme shënon konkretizimin e kontratës së nënshkruar në 7 Shkurt 2020, me Shkëlqesinë e Tij Z. ITO Makoto, Ambasador i Japonisë në Shqipëri, përmes së cilës Bashkia Skrapar përfitoi një grant prej 76.320 (shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e njëzetë) Euro, akorduar nga Qeveria Japoneze. Përpjekja jonë për një qytet më të […]

NJOFTIM PËR KONSULTIM ME PUBLIKUN

Në kuadër të procesit të ri-shqyrtimit të projekt vendimeve “Për një ndryshim në VKB nr. 48, datë 23.12.2019, ‘Për miratimin e buxhetit vjetor 2020 dhe të projekt-buxhetit afatmesëm 2020-2022, të Bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj”, Bashkia Skrapar organizon dëgjesë me publikun në fshatin Backë e Re, Njësia Administrative Potom, ditën e Premte, […]

Mbahet në mjediset e Bashkisë Skrapar takimi që në fokus kishte “Agrikulturën”. Projekti synon nxitjen e kapaciteteve të komuniteteve të fermerëve

🌱Për Agrikulturën: Shoqata BLEKALB po zbaton projektin “Ndërtimi i kapaciteteve të komuniteteve të fermerëve në mbështetje të ruajtjes e përdorimin e burimeve gjenetike për ushqimin dhe bujqësi si dhe ndarjen e drejtë të përfitimeve.” ✅Takimi I rradhës u zhvillua në Bashkinë Corovodë (Bashkia Skrapar). Ky projekt eshte financuar përmes granteve të vogla në kuadër të […]