Sistemi “Permireso Qytetin” eshte nje platforme qe synon rritjen e standartit te ofrimit te sherbimeve , rritjen e pergjegjesive , transparences ne vendimarrje , minimizimin e rasteve te lena pezull duke ofruar nje zgjedhje sa me te shpejte.
Gjithashtu , thjeshton dhe shmang nje sere procedurash per kryerjen e ankesave , kerkesave dhe sygjerimeve , qe qytetaret i drejtojne qeverisjes vendore. Behu pjese e platformes duke derguar ankesen , kerkesen dhe sygjerimet ne lidhje me kategorite e meposhtme : Pastrimi i Qytetit , Infrastruktura Rrugore , Institucionet Arsimore , Transporti Publik , Ndricimi Publik , Ndertimet pa leje, Hapesirat Publike , Kushtet e tregetimit, Problemet me kafshet , Uji i pijshem si dhe problematika te tjera. Duke klikuar ne portali www.permiresoqytetin.al nga kompjuteri apo telefoni ju beheni pjese e zgjidhjes dhe e permiresimit te jetes ne lagjen apo komunitetin tuaj.