Investimet që kanë filluar dhe ato që parashikohen të fillojnë së shpejti të financuara nga Bashkia Skarapar janë :

1.Rikonstruksion Rruge Sharovë,Veleshnje,Slatinj, Grepck.

2.Rikonstruksion Rruge, Prisht, Zaberzan, Strenec

3.Ndërtim Ure Përroj I Sirakes

4.Rikonstruksion I Rrugëve të Brendëshme të fshatit Sharove

5.Sistemim Përroji I Gjerbësit në Qendër të Fshatit

6.Hartim Projekti Suvatim dhe Lyerje të Fasadave të Pallateve të Qytetit