Inagurohet fillimi i punimeve të mikrotunelit të Çorovodës, me gjatësi 1,5 km, pjesë e punimeve të projektit Tap.
Kryetari i Bashkisë Skrapar, Nesim Spahiu: “Projekti Tap si një nga projektet strategjik më të rëndësishëm në vend, ka patur një impakt shumë pozitiv në territorin e Bashkisë Skrapar. Përfitimet e zones nga ky impakt kanë qënë të shumta, në infrastrukture me shtrim-asfaltimin e 65 km rrugë rurale, në punësimin e gati 1000 punëtorëve, projekteve me natyrë sociale duke kontribuar në përmirsimin e ndjeshëm të jetës në zone. Bashkia ka patur një bashkëpunim shumë efektiv me projektin Tap dhe ky bashkëpunim do të vazhdojë dhe në të ardhmen”