Në datën 15.02.2018, ora 11.00 në sallën e kinemasë u zhvillua dëgjesa publike për aplikimin e tarifave të ujit të pijshëm.