Me date 27/03/2018 Sektori i Ndihmes Ekonomike dhe PAK, Njesia e Mbrojtjes se Femijes dhe Barazize Gjinore mblodhi Grupin Teknik Multidisiplinar, duke organizuar takimin e radhes per diskutim te rasteve ne trajtim. Ne bashkepunim me grupin, ne takim u procedua me mbylljen e nje prej rasteve. Gjithashtu, u diskutua per menyren sesi te rrisim ndergjegjesimin per raste te femijeve ne rrezik. Te identifikojme dhe referojme prane zyres se Njesise se Mbrojtjes se Femijes ne Bashkine Skrapar, cdo rast qe mund te kete elemente te rrezikshmerise ndaj femijeve.Te pranishem ne takim ishin: Nenkryetari i Bashkise Skrapar, Pergjegjsia e NE dhe PAK, NJMF, Perfaqesues te Bashkise,Punonjes te Komisariatit te Policise Skrapar, Punonjes te Shendetit Publik, Drejtues te shkollave 9-Vjecare “Kahreman Ylli” dhe “Ramiz Aranitasi” dhe Psikologia e shkollave.
Te gjithe se bashku jemi pergjegjes per identifikimin e femijeve ne rrezik apo ne nevoje per mbrojtje.