Këndi i BE zhvilloi një seancë informimi mbi historikun e Bashkimit Evropjan në konviktin e Bashkisë Skrapar . Gjatë këtij prezantimi , nxënësit u njohën me themeluesit, simbolet , historikun dhe statistikat e Bashkimit Evropjan.

Gjithashtu , nxënësit shfaqen interes për aktivitete të tjera me tematika nga Bashkimi Evropjan.

Ky prezantim  u zhvillua nga Koordinatorja Lokale e Këndit të BE, Znj.Anxhelina Zhuri  dhe Koordinatorja Mbështetëse Zj.Arisa Hidersha.