Më shumë se 100 kontenierë të rinj, do të vendosen në shërbesën e një pastrimi dinjitoz që meriton i gjithë komuniteti i Skraparit. Bashkia Skrapar po punon për sigurimin sa më të shpejtë të tyre, dhe ne besojmë së në fund të muajit prill ata do të jenë gati. Ndonse ne, çdo ditë, përpiqemi të punojmë me përkushtim e devotshmëri, mirëmbajtja e tyre, kërkon edhe ndihmën tuaj. Çdo pasuri publike është e të gjithëve dhe për këtë arsye është detyra e çdokujt prej nesh të kujdesemi dhe mirëmbajmë kontenierët, të disiplinojmë hedhjet e mbeturinave në vendet e caktuara, të kujdesemi për pastërtinë dhe mjedisin. Vetëm kur bëhemi bashkë, jemi më të mirë!
Skrapari meriton më shumë, nga çdo kush prej nesh!