Në kuadër të Projektit fitues DYNAMOB 2.0 , pjese e Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi, financuar nga Bashkimi Evropian, Bashkia Skrapar si Partner ne projektin fitues DYNAMOB 2.0, fton serish kandidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës  Ekspert  per transportin.

Kërkesat dhe kualifikimet për Ekspert:

  • Diplomë universitare (minimumi 3 vjet studime në fushen perkatese);
  • Të paktën 3 vjet eksperiencë profesionale, në fushën perkatese;
  • Njohuri te gjuhes italiane/ angleze;
  • Njohuri të mira kompjuterike (Excel, Word processing);

Requirements:

Expert in Mobility and Transport for :

Mobility mapping and contents development at local level . It includes a research on Alternative Mobility / Transport Practices, economic development and business modeling. Materials are sent to the WP T1 Responsible ( Municipality of Budva ) – Collaboration to design, development and Implementation of Dyn-APP, data base and graphics. 

Procedura e aplikimit

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentat e aplikimit si më poshtë:

  •  Curriculum vitae (CV) në formatin European;
  •  Fotokopje të diplomave universitare;
  • Dokumente të tjera mbështetëse (çertifikata të fituara nga trajnime, pjesëmarrje në konferenca, botime, letra reference, etj).

Kandidatët e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet e aplikimit deri më datë 25/04/2018,  ora 10.00,  me postë ose drejtpërsëdrejti në institucion ose  në adresën elektronike si në vijim: bashkiacorovode@ymail.com,  me subjekt:

Aplikim për pozicionin Ekspert  , Projekti DYNAMOB, INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi ,