Këndi i Bashkimit Evropjan, sot më date 30 Maj 2018 organizoi  takim Informues në lidhje me emigracionin  ilegal me përfaqësues nga njësitë administrative. Ky takim u mbajt në ambjentet e bashkisë nga koordinatorja lokale znj.Anxhelina Zhuri dhe koordinatorja backup zj.Arisa Hidersha.

Gjatë këtij takimi, pjesëmarrësit u njohën me rolin e Këndit të BE dhe  me hapat për një migracion të suksesshëm.

Theksi u vu mbi respektimin e rregullave të lëvizjes së lirë të qytetarëve në Vendet e Bashkimit Evropian.