Ndarja Administrativo Territoriale, Njësitë Administrative dhe Fshatrat
Bashkia Skrapar në territorin e saj ka një sipërfaqe prej 775 kilometra katror. Në bazë të ligjit Nr. 115/2014 “Për ndarjen Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë” Bashkia Skrapar ka 8 njësi Administrative. Qëndra e Bashkisë Skrapar është qyteti Çorovodë. Në total Skrapari ka 105 fshatra. Çdo njësi administrative përfshin një numër fshatrash.

Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr. 115/2014 “Për Ndarjen Administrativo – Territoriale të Njësive të qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë” Nenit 23&30 i ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Sipas Akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë
 • Njësia Administrative Qëndër

  Njësia Administrative Qëndër: Kjo njësi përfshin 24 fshatra:
  – Zogas
  – Kalanjas
  – Dhores
  – Vëseshtë
  – Polenë
  – Osojë
  – Grepckë
  – Liqeth
  – Rehovicë
  – Orizaj
  – Cerovë
  – Veleshnje
  – Nishicë
  – Sharovë
  – Çerenisht
  – Buzuq
  – Munushtir
  – Radësh
  – Koritë
  – Mollas
  – Gradec
  – Vërzhezhë
  – Slatinjë
  – Strorë

 • Njësia Administrative Bogovë

  Njësia Administrative Bogovë. Kjo njësi përfshin 9 fshatra:
  – Bogovë
  – Kakrukë
  – Dobrushë
  – Përparim
  – Bargullas
  – Novaj
  – Nishovë
  – Jaupas
  – Selan

 • Njësia Administrative Vëndreshë

  Njësia Administrative Vëndreshë. Kjo njësi përfshin 8 fshatra:
  – Lavdar
  – Spatharë
  – Therepel
  – Valë
  – Vëndreshë e madhe (ose Vëndresha e Parë)
  – Vëndreshë e Vogël ( ose Vëndresha e Dytë)
  – Vëndreshë e Malit ( ose Vëndresha e Tretë)
  – Ibro

 • Njësia Administrative Çepan

  Njësia Administrative Çepan. Kjo njësi ka 14 fshatra:
  – Çepan
  – Muzhakë
  – Rog
  – Zabërzan i ri
  – Zabërzan
  – Blezënckë
  – Malind
  – Muzhënckë
  – Sevran i Madh
  – Sevran i Vogël
  – Qeshibes
  – Strënec
  – Kakos
  – Prishtë

 • Njësia Administrative Potom

  Njësia Administrative Potom. Kjo njësi përfshin 12 fshatra:
  – Potom
  – Gjergjovë
  – Koprënckë
  – Gërmenj
  – Visockë
  – Qafë
  – Helmës
  – Backë
  – Melskë
  – Nikollarë
  – Dyrmish
  – Staraveckë

 • Njësia Administrative Leshnje

  Njësia Administrative Leshnje. Kjo njësi përfshin 9 fshatra:
  – Turbohovë
  – Kapinovë
  – Krastë
  – Krushovë
  – Faqekuq
  – Gostënckë
  – Leshnje
  – Vlushë
  – Bërsakë

 • Njësia Administrative Gjerbës

  Njësia Administrative Gjerbës. Kjo njësi përfshin 14 fshatra:
  – Mëlovë
  – Zaloshnje
  – Gjerbës
  – Ujanik
  – Gradec
  – Strafickë
  – Vishanj
  – Barç i parë
  – Barç i dytë
  – Kuç
  – Rehovë
  – Grëmsh
  – Gjogovicë
  – Floq

 • Njësia Administrative Zhepë

  Njësia Administrative Zhepë. Kjo njësi përfshin 16 fshatra:
  – Grevë
  – Posten
  – Kovaçanj
  – Gurazez
  – Çorrotat
  – Cericë
  – Zhepë
  – Leskovë
  – Trebël
  – Dunckë
  – Rromas
  – Tërrovë
  – Dobrenj
  – Buranj
  – Luadh
  – Shpatanj