Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr. 115/2014 “Për Ndarjen Administrativo – Territoriale të Njësive të qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë” Nenit 23&30 i ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Sipas Akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë
Ndarja Administrativo Territoriale, Njësitë Administrative dhe Fshatrat
Bashkia Skrapar në territorin e saj ka një sipërfaqe prej 775 kilometra katror. Në bazë të ligjit Nr. 115/2014 “Për ndarjen Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë” Bashkia Skrapar ka 8 njësi Administrative. Qëndra e Bashkisë Skrapar është qyteti Çorovodë. Në total Skrapari ka 105 fshatra. Çdo njësi administrative përfshin një numër fshatrash.

Njësia Administrative Qëndër
Njësia Administrative Qëndër: Kjo njësi përfshin 24 fshatra:
– Zogas
– Kalanjas
– Dhores
– Vëseshtë
– Polenë
– Osojë
– Grepckë
– Liqeth
– Rehovicë
– Orizaj
– Cerovë
– Veleshnje
– Nishicë
– Sharovë
– Çerenisht
– Buzuq
– Munushtir
– Radësh
– Koritë
– Mollas
– Gradec
– Vërzhezhë
– Slatinjë
– Strorë
Njësia Administrative Bogovë
Njësia Administrative Bogovë. Kjo njësi përfshin 9 fshatra:
– Bogovë
– Kakrukë
– Dobrushë
– Përparim
– Bargullas
– Novaj
– Nishovë
– Jaupas
– Selan
Njësia Administrative Vëndreshë
Njësia Administrative Vëndreshë. Kjo njësi përfshin 8 fshatra:
– Lavdar
– Spatharë
– Therepel
– Valë
– Vëndreshë e madhe (ose Vëndresha e Parë)
– Vëndreshë e Vogël ( ose Vëndresha e Dytë)
– Vëndreshë e Malit ( ose Vëndresha e Tretë)
– Ibro
Njësia Administrative Çepan
Njësia Administrative Çepan. Kjo njësi ka 14 fshatra:
– Çepan
– Muzhakë
– Rog
– Zabërzan i ri
– Zabërzan
– Blezënckë
– Malind
– Muzhënckë
– Sevran i Madh
– Sevran i Vogël
– Qeshibes
– Strënec
– Kakos
– Prishtë
Njësia Administrative Potom
Njësia Administrative Potom. Kjo njësi përfshin 12 fshatra:
– Potom
– Gjergjovë
– Koprënckë
– Gërmenj
– Visockë
– Qafë
– Helmës
– Backë
– Melskë
– Nikollarë
– Dyrmish
– Staraveckë
Njësia Administrative Leshnje
Njësia Administrative Leshnje. Kjo njësi përfshin 9 fshatra:
– Turbohovë
– Kapinovë
– Krastë
– Krushovë
– Faqekuq
– Gostënckë
– Leshnje
– Vlushë
– Bërsakë
Njësia Administrative Gjerbës
Njësia Administrative Gjerbës. Kjo njësi përfshin 14 fshatra:
– Mëlovë
– Zaloshnje
– Gjerbës
– Ujanik
– Gradec
– Strafickë
– Vishanj
– Barç i parë
– Barç i dytë
– Kuç
– Rehovë
– Grëmsh
– Gjogovicë
– Floq
Njësia Administrative Zhepë
Njësia Administrative Zhepë. Kjo njësi përfshin 16 fshatra:
– Grevë
– Posten
– Kovaçanj
– Gurazez
– Çorrotat
– Cericë
– Zhepë
– Leskovë
– Trebël
– Dunckë
– Rromas
– Tërrovë
– Dobrenj
– Buranj
– Luadh
– Shpatanj