Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Nenit 19 të Ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore” Neneve 10 dhe 13 të ligjit Nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për Publikimin: Struktura e Sinjalizimit, Ankesave dhe Vërejtjeve

Përditësohet së shpejti