Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Sipas Akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë

Nesim Spahiu

Të dhëna për arsimimin:
1984-1988
Universiteti Bujqësor Kamëz,
Fakulteti i Ekonomisë
Tiranë, Shqipëri

1988-1989
Specializim Pasuniversitar
Tiranë, Shqipëri

Të dhëna për kualifikime:
2001-2002
Kurs për Ekonominë e Tregut
Tiranë, Shqipëri

2000-2006
Trajnime të ndryshme për qeverisjen vendore

Të dhëna mbi punësimin:
1988 – 1990
Ekonomist në Ndërmarrjen e Kullotave

1991 – 1993
Kryetar i Degës se Financës BFB

1993 – 1996
Kryetar i Komisionit të Kthimit të Pronave

1998 – 2000
Përgjegjës i Qendrës Ekonomike D.A.R Skrapar

2000 – 2007
Kryetar i Komunës Qendër Skrapar

2007 – 2009
Specialist i Emergjencave në Këshillin e Qarkut Berat

2009 – 2011
Drejtor i Bordit të Kullimit Berat

2011-aktualisht
Kryetar i Bashkisë Skrapar

Të dhëna për pagën:
Paga e Kryetarit të Bashkisë Skrapar sipas pozicionit të punës dhe përditësimit 2018 është bruto 86.100 (tetëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind) lekë