Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak
Vendimi Nr.1 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.2 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.3 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.4 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.5 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.6 Datë 23.01.2020
Vendimi Nr.8 Datë 24.02.2020
Vendimi Nr.9 Datë 24.02.2020
Vendimi Nr.10 Datë 24.02.2020
Vendimi Nr.11 Datë 21.03.2020
Vendimi Nr.12 Datë 26.03.2020
Vendimi Nr.13 Datë 26.03.2020
Vendimi Nr.14 Datë 26.03.2020
Vendimi Nr.15 Datë 26.03.2020
Vendimi Nr.16 Datë 28.04.2020
Vendimi Nr.18 Datë 28.04.2020
Vendimi Nr.20 Datë 28.04.2020

Në vijim ndiqni me numërimin e ri, Vendimet e reja të 2019 të dala nga Këshilli Bashkiak Skrapar pas Zgjedhjeve Vendore të 30.06.2019 (numërimi rinis nga zero)

Vendimi Nr.1 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.2 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.3 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.4 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.5 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.6 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.7 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.8 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.9 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.10 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.11 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.12 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.13 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.14 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.15 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.17 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.18 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.19 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.20 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.21 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.22 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.23 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.24 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.25 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.26 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.27 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.28 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.29 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.30 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.31 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.32 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.33 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.34 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.36 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.37 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.38 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.39 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.40 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.41 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.42 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.43 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.44 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.45 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.46 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.47 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.48 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.49 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.1 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.2 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.3 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.4 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.5 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.6 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.7 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.8 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.9 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.10 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.11 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.12 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.13 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.14 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.15 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.16 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.16 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.17 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.18 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.19 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.20 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.21 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.22 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.23 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.24 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.25 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.26 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.27 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.28 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.29 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.30 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.31 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.32 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.33 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.34 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.36 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2018 i gjeni duke klikuar KËTU