Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit Bashkiak

Vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2023

Vendimi Nr.1 Datë 24.01.2023
Vendimi Nr.2 Datë 24.01.2023
Vendimi Nr.3 Datë 24.01.2023
Vendimi Nr.4 Datë 24.01.2023
Vendimi Nr.5 Datë 24.01.2023
Vendimi Nr.6 Datë 24.01.2023
Vendimi Nr.7 Datë 28.02.2023
Vendimi Nr.8 Datë 28.02.2023
Vendimi Nr.9 Datë 28.02.2023
Vendimi Nr.10 Datë 28.02.2023
Vendimi Nr.11 Datë 28.02.2023
Vendimi Nr.12 Datë 28.02.2023
Vendimi Nr.13 Datë 28.03.2023
Vendimi Nr.14 Datë 28.03.2023
Vendimi Nr.15 Datë 28.03.2023
Vendimi Nr.16 Datë 28.03.2023
Vendimi Nr.17 Datë 28.03.2023
Vendimi Nr.18 Datë 27.04.2023
Vendimi Nr.19 Datë 27.04.2023
Vendimi Nr.20 Datë 27.04.2023
Vendimi Nr.21 Datë 28.02.2023
Vendimi Nr.1 Datë 16.06.2023
Vendimi Nr.2 Datë 16.06.2023
Vendimi Nr.3 Datë 16.06.2023
Vendimi Nr.4 Datë 16.06.2023
Vendimi Nr.5 Datë 16.06.2023
Vendimi Nr.6 Datë 29.06.2023
Vendimi Nr.7 Datë 29.06.2023
Vendimi Nr.8 Datë 29.06.2023
VKB-NR.-09-DATË-29.06.2023
 
Vendimi Nr.10 Datë 29.06.2023

 

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2022 i gjeni duke klikua KËTU

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2021 i gjeni duke klikua KËTU

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2020 i gjeni duke klikuar KËTU

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2019 i gjeni duke klikuar KËTU

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2018 i gjeni duke klikuar KËTU