Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Neni Nr.13/1 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Këshilli Bashkiak
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Tarifat për Informacion konsiderohen pjesë e zbatueshmërisë së Miratuara paraprakisht nga Këshilli Bashkiak. Në varësi të sasisë, volumit apo kostove të tjera, ky tarifim shkon për çdo informacion që ka të bëjë me:
1. Dhënien FALAS të çdo informacioni që nuk i kalon 10 faqe.
2. Tarifim për Infromacione që janë mbi 10 faqe
3. Dhënien FALAS të çdo informacioni të skanuar që nuk i kalon 10 faqe.
4. Tarifim për Informacione të Skanuara që janë mbi 10 faqe.
5. Dhënien FALAS për informacione përmes komunikimit elektronik por jo në rastet kur bashkëngjiten më shumë se 10 faqe.
6. Tarifim për Shërbime Postare