Neni Nr.7/i prej ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit
Rregjistri i Kërkesave për Informim (Tetor - Nentor - Dhjetor) Viti 2023
Rregjistri i Kërkesave për Informim (Korrik - Gusht - Shtator) Viti 2023
Rregjistri i Kërkesave për Informim (Prill - Maj - Qershor) Viti 2023
Rregjistri i Kërkesave për Informim (Janar - Shkurt - Mars) Viti 2023
Rregjistri i Kërkesave për Informim (Tetor - Nëntor - Dhjetor) Viti 2022
Rregjistri i Kërkesave për Informim (Korrik - Gusht - Shtator) Viti 2022
Rregjistri i Kërkesave për Informim (Prill - Maj - Qeshor) Viti 2022
Rregjistri i Kërkesave për Informim (Janar - Shkurt - Mars) Viti 2022
Rregjistri i Kërkesave për Informim Viti 2021
Rregjistri i Kërkesave për Informim (Janar - Shkurt - Mars) Viti 2020
Rregjistri i Kërkesave për Informim Viti 2019
Rregjistri i Kërkesave për Informim 2018
Rregjistri i Kërkesave për Informim 2017