Neni 32 dhe 33 i ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Koordinatori për të drejtën e Informimit

Vërtetim për  trajtim me ndihmë ekonomike, paaftësie, kujdestarie, shtesë invaliditeti, për  mbrojtje me vendim gjykate etj.
Kërkesë për  përfitim të ndihmë ekonomike.
Rregjistrim  për  përfitim pagese  për  paraplegjike,tetraplegjike pagesë verbërie  dhe pagesë kujdestarie përkëto tre kategori.
Regjistrim për  përfitim të pagesës të shtesës invaliditetit.
Regjistrim për  përfitim të ndihmës ekonomike për mbrojtje me vendim gjykate.
Kërkesë  për ndihmë ekonomike për  shërbim kujdestarie  për të mitur.
Kërkesë për  pranimin  e personave me aftësi të ndryshme në institucionet rezidenciale.
Kërkesë  për  pranimin e personave të moshuar në institucionet rezidenciale.
Kërkesë për përfitim të kompensimin e energjisë elektrike të paraplegjikë, tetraplegjike të verbër  etj.