Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Prokurimeve

Në vijim, Lloji i Procedurave për vitin 2019 nga Autoriteti i Bashkisë Skrapar

Proçedurë e Hapur 2019
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Sistemim i ambjenteve të jashtëm dhe terrenet sportive të shkollës Ramis Aranitasi
Nr. Reference REF-36376-09-18-2019
Vlera / Fondi Limit 27 909 000,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 19-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 28-10-2019
Data e mbajtjes së tenderit 28-10-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 180 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Proçedurë me negocim 2019
Deri në Shtator 2019 nuk rezulton asnjë prokurim me këtë procedurë
Me Kërkesë për Propozim 2019
*

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Kanali i ujrave të larta Gjerbës, faza e tretë.
Nr. Reference REF-36610-09-20-2019
Vlera / Fondi Limit 1 599 945,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 23-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 4/10/2019
Data e mbajtjes së tenderit 4/10/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 45 dite
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia Administrative Gjerbës
Nr. Reference REF-36646-09-22-2019
Vlera / Fondi Limit 2 389 714,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 23-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 4/10/2019
Data e mbajtjes së tenderit 4/10/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 30 dite
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i kopështit Kakrukë
Nr. Reference REF-36411-09-19-2019
Vlera / Fondi Limit 2 500 000,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 20-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 1/10/2019
Data e mbajtjes së tenderit 1/10/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 75 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i sifonit të kanalit ujitës të fshatit Staraveckë.
Nr. Reference REF-36377-09-18-2019
Vlera / Fondi Limit 2 652 120,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 19-09-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 1/10/2019
Data e mbajtjes së tenderit 1/10/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 35 ditë
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Nafte per nevojat e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
Nr. Reference REF-33579-08-15-2019
Vlera / Fondi Limit 5 000 000,00
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit të Tenderit 16-08-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 26-08-2019
Data e mbajtjes së tenderit 26-08-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues 1
Operatorë Konkurues GRADECI
Operator Ekonomik Kontraktues GRADECI
Oferta fituese Lekë pa TVSH 18 % Marzh Fitimi.
Data e shpalljes së fituesit 9/9/2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 31-12-2019
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Nafte
Nr. Reference REF-33413-08-13-2019
Vlera / Fondi Limit 5 000 000,00
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 14-08-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 26-08-2019
Data e mbajtjes së tenderit 26-08-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 31-12-2019
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit Hedhur gabimisht ne sistem te seksioni formulari i njoftimit te kontrates jane hedhur perseri dst ( gabim njerezor) .
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Çimento
Nr. Reference REF-29221-07-03-2019
Vlera / Fondi Limit 916 667,00
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 4/7/2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 15-07-2019
Data e mbajtjes së tenderit 15-07-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues 1
Operatorë Konkurues DANA 2015
Operator Ekonomik Kontraktues DANA 2015
Oferta fituese Lekë pa TVSH 910,000.00
Data e shpalljes së fituesit 29-07-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH 1092000
Data e lidhjes së kontratës 1/8/2019
Kohëzgjatja e kontratës 31-12-2019
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Nafte
Nr. Reference REF-19710-04-25-2019
Vlera / Fondi Limit 5 000 000,00
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 26-04-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 7/5/2019
Data e mbajtjes së tenderit 7/5/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues 1
Operatorë Konkurues GRADECI
Operator Ekonomik Kontraktues GRADECI
Oferta fituese Lekë pa TVSH 19 % Marzh fitimi.
Data e shpalljes së fituesit 20-05-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH 6000000
Data e lidhjes së kontratës 27-05-2019
Kohëzgjatja e kontratës 31-12-2019
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Çimento
Nr. Reference REF-21922-05-14-2019
Vlera / Fondi Limit 916 667,00
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 15-05-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 27-05-2019
Data e mbajtjes së tenderit 27-05-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 31-12-2019
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Blerje ushqimesh për konvitktin e shkollës së mesme ” Ramiz Aranitasi”(Prill-Dhjetor)
Nr. Reference REF-15710-03-28-2019
Vlera / Fondi Limit 1 293 634,00
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 29-03-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 8/4/2019
Data e mbajtjes së tenderit 8/4/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues 1
Operatorë Konkurues 4S SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues 4 S
Oferta fituese Lekë pa TVSH 1 292 450,00
Data e shpalljes së fituesit 6/5/2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH 1550940
Data e lidhjes së kontratës 30-04-2019
Kohëzgjatja e kontratës 31-12-2019
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Cimento
Nr. Reference REF-18444-04-16-2019
Vlera / Fondi Limit 916 667,00
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 17-04-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 30-04-2019
Data e mbajtjes së tenderit 30-04-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 31-12-2019
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Blerje nafte për administratën dhe për ujitje, kullimi.
Nr. Reference REF-15734-03-28-2019
Vlera / Fondi Limit 2 500 000,00
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 29-03-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 8/4/2019
Data e mbajtjes së tenderit 8/4/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës 31-12-2019
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
Shënime

*

Blerje e Vogël 2019
*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Corovode
Objekti i Tenderit F.V. Kondicioner për shkollën “Zylyftar Veleshnja”
Nr. Reference REF-03148-01-07-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 7/1/2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 8/1/2019
Data e mbajtjes së tenderit 8/1/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues “TRADE-INVEST”
Oferta fituese Lekë pa TVSH 240,000
Data e shpalljes së fituesit 9/1/2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Objekti i Tenderit Blerje Goma per makinen e ndermarjes
Nr. Reference REF-09100-02-19-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 19-02-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 20-02-2019
Data e mbajtjes së tenderit 20-02-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH 0,00
Data e shpalljes së fituesit 20-02-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Objekti i Tenderit Blerje Nafte D-1
Nr. Reference REF-09929-02-21-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 21-02-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 22-02-2019
Data e mbajtjes së tenderit 22-02-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues GRADECI
Oferta fituese Lekë pa TVSH 142,00
Data e shpalljes së fituesit 22-02-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Objekti i Tenderit Blerje Hipoklot klori per Ujesjelles Kanalizime skrapar
Nr. Reference REF-09951-02-21-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 21-02-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 22-02-2019
Data e mbajtjes së tenderit 22-02-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues PAERA
Oferta fituese Lekë pa TVSH 100,000
Data e shpalljes së fituesit 25-02-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Objekti i Tenderit Blerje Kancelari per Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Nr. Reference REF-13245-03-12-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 12/3/2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 13-03-2019
Data e mbajtjes së tenderit 13-03-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues Rahime Belegu
Oferta fituese Lekë pa TVSH 93,500
Data e shpalljes së fituesit 13-03-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje rërë
Nr. Reference REF-16819-04-05-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 5/4/2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 8/4/2019
Data e mbajtjes së tenderit 8/4/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues Erlind Asllani
Oferta fituese Lekë pa TVSH 400,000
Data e shpalljes së fituesit 8/4/2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Pjese Kembimi
Nr. Reference REF-19452-04-24-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 24-04-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 26-04-2019
Data e mbajtjes së tenderit 26-04-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues NOART
Oferta fituese Lekë pa TVSH 374,600
Data e shpalljes së fituesit 30-04-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje pjese Kembimi per nevojat e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
Nr. Reference REF-22187-05-15-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 15-05-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 17-05-2019
Data e mbajtjes së tenderit 17-05-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Pllaka Guri dhe Gure
Nr. Reference REF-22773-05-20-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 20-05-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 22-05-2019
Data e mbajtjes së tenderit 22-05-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Goma per automjetet e Ndermarrjes
Nr. Reference REF-24999-05-31-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 31-05-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 5/6/2019
Data e mbajtjes së tenderit 5/6/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Vaj dhe Graso
Nr. Reference REF-29183-07-03-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit të Tenderit 3/7/2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 5/7/2019
Data e mbajtjes së tenderit 5/7/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Lekë pa TVSH
Data e shpalljes së fituesit
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Objekti i Tenderit Blerje Matesa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Nr. Reference REF-30494-07-16-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 16-07-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 17-07-2019
Data e mbajtjes së tenderit 17-07-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues Denisa Beshaj
Oferta fituese Lekë pa TVSH 459,000
Data e shpalljes së fituesit 17-07-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues SH.A Ujesjelles Kanalizime Skrapar
Objekti i Tenderit Blerje Materjale ndihmese per vendosjen e matesave te ujit
Nr. Reference REF-31657-07-26-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 26-07-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 29-07-2019
Data e mbajtjes së tenderit 29-07-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues Taulant Çoku
Oferta fituese Lekë pa TVSH 220,000
Data e shpalljes së fituesit 29-07-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Goma per automjetet e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike
Nr. Reference REF-32847-08-06-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 6/8/2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 8/8/2019
Data e mbajtjes së tenderit 8/8/2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues Arsiva Subashi
Oferta fituese Lekë pa TVSH 324,900
Data e shpalljes së fituesit 8/8/2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje pjese Kembimi per mjete transporti e makineri.
Nr. Reference REF-33155-08-08-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 8/8/2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 13-08-2019
Data e mbajtjes së tenderit 13-08-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues NOVAAKTI
Oferta fituese Lekë pa TVSH 192,000
Data e shpalljes së fituesit 13-08-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)

*

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode
Objekti i Tenderit Blerje Goma per automjetet e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike
Nr. Reference REF-33672-08-16-2019
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Blerje me Vlerë të Vogël
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 16-08-2019
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 20-08-2019
Data e mbajtjes së tenderit 20-08-2019
Nr. i Operatorëve Konkurues
Operatorë Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues JUPITER GROUP
Oferta fituese Lekë pa TVSH 149,500
Data e shpalljes së fituesit 20-08-2019
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH
Data e lidhjes së kontratës
Kohëzgjatja e kontratës
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime

*

*

*

*

Shërbime Konsulencë 2019
Deri në Shtator 2019 nuk rezulton asnjë prokurim me këtë procedurë
Proçedurë e Kufizuar 2019
Deri në Shtator 2019 nuk rezulton asnjë prokurim me këtë procedurë
Shtesë Kontrate 2019
Deri në Shtator 2019 nuk rezulton asnjë prokurim me këtë procedurë
Blerje Dinamike 2019
Deri në Shtator 2019 nuk rezulton asnjë prokurim me këtë procedurë
E Hapur mbi kufirin e lartë 2019
Deri në Shtator 2019 nuk rezulton asnjë prokurim me këtë procedurë

Në vijim, Lloji i Procedurave për vitin 2018 nga Autoriteti i Bashkisë Skrapar

Proçedurë e Hapur
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Skrapar
Objekti i Tenderit Blerje nafte për nevoja të Ndërmarjes së Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar, për vitin 2018
Nr. Reference REF-51009-02-23-2018
Vlera / Fondi Limit 9 500 000,00
Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedurës Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 26-02-2018
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 22-03-2018
Data e mbajtjes së tenderit 22-03-2018
Nr. i Operatorëve Konkurues 2
Operatorë Konkurues GRADECI SHPK
KASTRATI SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues GRADECI
Oferta fituese Lekë pa TVSH 9337838.333
Data e shpalljes së fituesit 10/4/2018
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH 11205406
Data e lidhjes së kontratës 16-04-2018
Kohëzgjatja e kontratës Deri me 31-12-2018
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit
Dokumentat Standarde të Tenderit
Shpallja e Fituesit NR.15 – DT.16-04-2018
Lidhja e Kontratës NR.16 – DT.23-04-2018
Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i rrugës së fshatit Munushtir
Nr. Reference REF-52853-02-28-2018
Vlera / Fondi Limit 18 583 333,00
Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
Lloji i Procedurës Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit të Tenderit 1/3/2018
Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 31-03-2018
Data e mbajtjes së tenderit 31-03-2018
Nr. i Operatorëve Konkurues 3
Operatorë Konkurues ANBI SHPK
DESARET CAMPANY SHPK
K-AVV SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues DESARET COMPANY
Oferta fituese Lekë pa TVSH 11,047,059
Data e shpalljes së fituesit 25-04-2018
Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH 13256471
Data e lidhjes së kontratës 4/5/2018
Kohëzgjatja e kontratës 3 muaj
Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. “ANBI” Shpk NIPT K02715442R
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
a. Nuk ploteson germen “a” te pikes 1. Kriteret e pergjithshme te Pranimit/Kualifikimit; b. Nuk ploteson germat a, c dhe e te pikes 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar sipas D.S.T -se; c. Nuk ploteson germen d, dhe “ e “ te pikes 2.3 Kapaciteti teknik .
2. “K-AVV “ Shpk
a. Nuk ploteson germen “d” te pikes 1.Kriteret e pergjithshme te pranimit /kualifikimit; b. Nuk ploteson kriteret e germes “e” te pikes 2.3. Kapaciteti teknik.
Arsyeja e Anulimit
Shënime
Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit
Dokumentat Standarde të Tenderit
Shpallja e Fituesit NR.17 – DT.30-04-2018
Lidhja e Kontratës NR.19 – DT.14-05-2018
Proçedurë me negocim
Nuk Ka
Me Kërkesë për Propozim
Autoriteti Prokurues sipas Njësisë së Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Lekë Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Skrapar Riparime e disa automjeteve te Bashkise Skrapar 785,700 Lidhur Kontrata Denisa Beshaj 755,500
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Njoftuar Fituesi ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK 820,000.00
Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i shkolleës fillore, fshati Gradec 2,180,754 Lidhur Kontrata EGLAND SHPK 1,598,960.00
Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i Çatisë së Muzeut Historik të Skraparit 1,810,980 Lidhur Kontrata NGRACAN 1934 SHPK 1,480,000.00
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamioncine per nevoja te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike 833,333 Rishpallje e Anuluar
Qeverisja Vendore Skrapar Ndertim Lulishte Lagja “5 Shtatori”, Corovode 4,166,648 Lidhur Kontrata ALBKONSTRUKSION 2,689,000.00
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i Urës “Dervish Iliazit” Fshati Vlushe 1,873,578 Lidhur Kontrata KADIA SHPK 1,405,206.00
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje çimento 1,250,000 Lidhur Kontrata Fatmir Kalluçi 1,230,675.00
Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstrukson i Zyrave të M.K.Z -së, Skrapar 5,409,913 Njoftuar Fituesi ALESJO 4,001,630.00
Qeverisja Vendore Skrapar Ndërtim kanali ujitës Fshati Munushtir 2,044,890 Njoftuar Fituesi FLED SHPK 1,520,000
Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i kanalit ujitës fshati Straficke, bashkia Skrapar . 2,486,560 Njoftuar Fituesi ALESJO 1,675,000
Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i kanalit ujitës HEC-Ujanik Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta, perroi fshatit Gjerbes (faza e dytë) 2,839,120 Njoftuar Fituesi FLED SHPK 2,110,600
Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i Shkollës Vendreshe 1,916,667 Lidhur Kontrata FLED SHPK 1,385,550.00
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ushqimesh për konvitkin e shkollës së mesme 1,319,126 Lidhur Kontrata Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 1,318,383.00
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje çimento 1,250,000 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje matesa uji 2,600,000 Anuluar Procedura
Shërbime Konsulencë
Nuk Ka
Proçedurë e Kufizuar
Nuk Ka
Blerje e Vogël
Autoriteti Prokurues sipas Njësisë së Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Lekë Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ushqimesh për konviktin e nxënësve Lidhur Kontrata 4 S 372,124
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje Pllaka Guri Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje Pllaka Guri Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje dru zjarri për shkollat në vartësi të Bashkisë Lidhur Kontrata 4 S 720,000
Qeverisja Vendore Skrapar Ndërtim muri pritës me gabion mbi unazën e qytetit Lidhur Kontrata Aleksandër Likaj 580,000
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Ndërtim lulishte në lagjen 5 Shtatori, Çorovodë Lidhur Kontrata ARENA MK 10,100
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Ndërtim lulishte në lagjen 5 Shtatori, Çorovodë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Shërbim interneti për Njësitë Administrative Lidhur Kontrata ALBTELECOM SHA 161,700
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Shërbim interneti për Njësitë Administrative Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Shërbim interneti për Njësitë Administrative Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec Lidhur Kontrata “DRICONS” 8,500
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec Lidhur Kontrata REAN 95 7,800
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec Lidhur Kontrata HE & SK 11 11 4,461.10
Qeverisja Vendore Skrapar Sigurim i automjetit me targë AA203MB, Bashkia Skrapar Lidhur Kontrata 0
Qeverisja Vendore Skrapar F.V. pllakë guri dekorative për shtresat e ambienteve të territorit të varrezave të dëshmorëve, Skrapar Lidhur Kontrata QATO-01 790,000
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i rrugës së fshatit Munushtir Lidhur Kontrata REAN 95 22,400
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i Çatisë së Muzeut Historik të Skraparit Lidhur Kontrata TAQO NIÇKA 2,000
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstrukson i zyrave të M.K.Z, Skrapar Lidhur Kontrata Mbikëqyrës G & L 10,856
Qeverisja Vendore Skrapar Vend-depozitim i mbetjeve nr.4, Bashkia Skrapar Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Mbikëqyrje punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore ,fshati Gradec Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i urës së varur mbi lumin Osum Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i Urës “Dervish Iliazit” Fshati Vlushë , Bashkia Skrapar Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje objekte shkollore per vitin 2018 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Lyerje te objekteve shkollore për vitin 2018 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Lyerje te objekteve shkollore për vitin 2018 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje objekte shkollore per vitin 2018 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Vëndreshë” Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Ndërtim kanali ujitës, fshati Munushtir Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Ndërtim kanali ujitës, fshati Munushtir Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites HEC-Ujanik Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta ,perroi fshatit Gjerbes ( faza e dyte ) Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites fshati Straficke, Bashkia Skrapar Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Vëndreshë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Ndërtim Kanali për shkarkimin e ujrave të larta në lagjen 5- shtatori. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Vlushe Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ,Kancelari per Ujesjelles Kanalizime Skrapar. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Ndertim lulishte ne lagjen 5 Shtatori, Çorovodë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Vlushe Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Hidroizolim i pjesshem i taraces se shkolles se mesme Ramiz Aranitasi Çorovodë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Ndertim lulishte ne lagjen 5 Shtatori, Çorovodë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Sherbim per transport te koshave te mbeturinave Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pompe lavazho pompe grasatimi dhe kompresor ajri Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kompjutera deskop Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Uniforma per policine Bashkiake 2018 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte per Zjarrfikeset 500,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i Ures “Dervish Iliazit” Fshati Vlushe , Bashkia Skrapar” 36,535 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Punime kalitje 166,667 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte per Zjarrfikeset 500,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pjese kembimi per makine 666,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje, materjale plotesuese-2 per vendosjen e matsave 475,500 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Punime per lyerjen e hollit dhe koridoreve te objektit Bashkise Skrapar 99,838 Lidhur Kontrata Baftjar Murati 88,400
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kompjutera desktop 450,000 Lidhur Kontrata Fatjon Lili 398,100
Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites fshati Straficke, Bashkia Skrapar 40,200 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites HEC-Ujanik- Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta ,perroi fshatit Gjerbes ( faza e dyte ) 50,654 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Ndertim kanali ujites Fshati Munushtir 36,480 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstrukson i Zyrave te M.K.Z -se , Skrapar 60,921 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 333,333 Lidhur Kontrata AER 288,000
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 150,000 Lidhur Kontrata JUPITER GROUP 129,500
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje,Matsa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar 800,000 Lidhur Kontrata Ardit Ceka 494,000
Qeverisja Vendore Skrapar Projektim zbatim dhe preventiv perfundimtar per “Punime restauruese te salles se Qendres Kulturore “Riza Cerova”, Corovode 463,103 Lidhur Kontrata “DRICONS” 415,866
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale ndertimi 800,000 Lidhur Kontrata DANA 2015 750,000
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pllaka guri 328,500 Lidhur Kontrata 2KE 189,500
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ushqimesh per Qendren Alternative per vitin 2018 119,061 Lidhur Kontrata Denisa Beshaj 110,000
Qeverisja Vendore Skrapar Organizim dreke per te ftuarit VIP ne Panair 250,000 Lidhur Kontrata
Qeverisja Vendore Skrapar Riparim-mirembajtje i kanalit ujites te fshatit Vendreshe e Madhe, Bashkise Skrapar 310,535 Lidhur Kontrata 2 AF 175,000
Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per “Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Vendreshe” 34,136 Lidhur Kontrata “DRICONS” 26,482
Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per “Rikonstruksion i rruges se fshatit Munushtir” 160,285 Lidhur Kontrata HE & SK 11 11 130,018
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pjese kembimi per makine 666,000 Lidhur Kontrata SERDADO 590,000
Qeverisja Vendore Skrapar Sigurim i ushqimit per degustim ne aktivitetin e hapjes se sezonit turistik Skrapar 9 Maj 2018 416,583 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Sigurimi i materialeve dhe personave per organizimin e panairit Maj 2018 333,333 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje goma, bateri dhe komardare per automjetet e Bashkise 440,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Punime kalitje 166,667 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje dhe sherbime per mjetet e transportit te Bashkise 800,000 Lidhur Kontrata
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 333,333 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 333,333 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje dokumentacioni per vitin 2018 46,740 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje dhe sherbime per mjetet e transportit te Bashkise 800,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamera sigurie per godinen e Bashkise 280,000 Lidhur Kontrata FREDI ELECTRONIC 162,500
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale ndertimi 800,000 Lidhur Kontrata EB-2000 716,820
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje mobilje zyrash 458,333 Lidhur Kontrata Naim Hysi 342,000
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje vegla pune 250,000 Lidhur Kontrata Marjeta Koçi 197,300
Qeverisja Vendore Skrapar Punime kalitje 166,667 Lidhur Kontrata Erlind Asllani 155,000
Qeverisja Vendore Skrapar Riaprim i tualetit kati i dyte ne objektin e Bashkise Skrapar 257,322 Lidhur Kontrata
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje mobilje zyrash 458,333 Lidhur Kontrata RO-AL SHPK 289,999
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje goma 666,667 Lidhur Kontrata ANDI HAMO 495,000
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje,Matsa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar 799,800 Lidhur Kontrata FAT GROUP 538,000
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje, materjale plotesuese per vendosjen e matsave 484,450 Lidhur Kontrata ALEN – CO 268,000
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte 600,000 Lidhur Kontrata GRADECI 12
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale pastrimi per vitin 2018 384,449 Lidhur Kontrata NEXUS GROUP 311,000
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte per vitin 2018 800,000 Lidhur Kontrata KASTRATI 11.7
Qeverisja Vendore Skrapar Sigurim i mjeteve te transportit te Bashkise Skrapar 157,300 Lidhur Kontrata SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP sh.a. 157,000
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ushqimesh per Çerdhen per vitin 2018 564,547 Lidhur Kontrata Shuko Alikaj 475,000
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale pastrimi per vitin 2018 384,449 Lidhur Kontrata RA-MI KOMPANI 300,500
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kancelari per vitin 2018 499,930 Lidhur Kontrata InfoSoft Office 429,016
Qeverisja Vendore Skrapar Blerje tabelash sinjalistike rrugore 313,050 Lidhur Kontrata
Shtesë Kontrate
Nuk Ka
Blerje Dinamike
Nuk Ka
E Hapur mbi kufirin e lartë
Nuk Ka