Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë
 • Proçedurë e Hapur

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
  Institucioni Prokurues Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Skrapar
  Objekti i Tenderit Blerje nafte për nevoja të Ndërmarjes së Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar, për vitin 2018
  Nr. Reference REF-51009-02-23-2018
  Vlera / Fondi Limit 9 500 000,00
  Lloji i Kontratës Publike Blerje Mallrash
  Lloji i Procedurës Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
  Data e Njoftimit të Tenderit 26-02-2018
  Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 22-03-2018
  Data e mbajtjes së tenderit 22-03-2018
  Nr. i Operatorëve Konkurues 2
  Operatorë Konkurues GRADECI SHPK
  KASTRATI SHPK
  Operator Ekonomik Kontraktues GRADECI
  Oferta fituese Lekë pa TVSH 9337838.333
  Data e shpalljes së fituesit 10/4/2018
  Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH 11205406
  Data e lidhjes së kontratës 16-04-2018
  Kohëzgjatja e kontratës Deri me 31-12-2018
  Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shënime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
  Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde të Tenderit
  Shpallja e Fituesit NR.15 – DT.16-04-2018
  Lidhja e Kontratës NR.16 – DT.23-04-2018
  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Skrapar
  Institucioni Prokurues Bashkia Skrapar
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion i rrugës së fshatit Munushtir
  Nr. Reference REF-52853-02-28-2018
  Vlera / Fondi Limit 18 583 333,00
  Lloji i Kontratës Publike Punë Publike
  Lloji i Procedurës Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
  Data e Njoftimit të Tenderit 1/3/2018
  Data e fundit për dorëzimin e Dokumenteve 31-03-2018
  Data e mbajtjes së tenderit 31-03-2018
  Nr. i Operatorëve Konkurues 3
  Operatorë Konkurues ANBI SHPK
  DESARET CAMPANY SHPK
  K-AVV SHPK
  Operator Ekonomik Kontraktues DESARET COMPANY
  Oferta fituese Lekë pa TVSH 11,047,059
  Data e shpalljes së fituesit 25-04-2018
  Vlera e kontraktuar Lekë me TVSH 13256471
  Data e lidhjes së kontratës 4/5/2018
  Kohëzgjatja e kontratës 3 muaj
  Shtesë kontrate (Lekë me TVSH)
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. “ANBI” Shpk NIPT K02715442R
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  a. Nuk ploteson germen “a” te pikes 1. Kriteret e pergjithshme te Pranimit/Kualifikimit; b. Nuk ploteson germat a, c dhe e te pikes 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar sipas D.S.T -se; c. Nuk ploteson germen d, dhe “ e “ te pikes 2.3 Kapaciteti teknik .
  2. “K-AVV “ Shpk
  a. Nuk ploteson germen “d” te pikes 1.Kriteret e pergjithshme te pranimit /kualifikimit; b. Nuk ploteson kriteret e germes “e” te pikes 2.3. Kapaciteti teknik.
  Arsyeja e Anulimit
  Shënime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) për këtë Kontraktor
  Buletini i Prokurimeve Publike Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde të Tenderit
  Shpallja e Fituesit NR.17 – DT.30-04-2018
  Lidhja e Kontratës NR.19 – DT.14-05-2018
 • Proçedurë me negocim

  Nuk Ka

 • Me Kërkesë për Propozim

  Autoriteti Prokurues sipas Njësisë së Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Lekë Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
  Qeverisja Vendore Skrapar Riparime e disa automjeteve te Bashkise Skrapar 785,700 Lidhur Kontrata Denisa Beshaj 755,500
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Njoftuar Fituesi ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK 820,000.00
  Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i shkolleës fillore, fshati Gradec 2,180,754 Lidhur Kontrata EGLAND SHPK 1,598,960.00
  Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i Çatisë së Muzeut Historik të Skraparit 1,810,980 Lidhur Kontrata NGRACAN 1934 SHPK 1,480,000.00
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamioncine per nevoja te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike 833,333 Rishpallje e Anuluar
  Qeverisja Vendore Skrapar Ndertim Lulishte Lagja “5 Shtatori”, Corovode 4,166,648 Lidhur Kontrata ALBKONSTRUKSION 2,689,000.00
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Anuluar Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i Urës “Dervish Iliazit” Fshati Vlushe 1,873,578 Lidhur Kontrata KADIA SHPK 1,405,206.00
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje çimento 1,250,000 Lidhur Kontrata Fatmir Kalluçi 1,230,675.00
  Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstrukson i Zyrave të M.K.Z -së, Skrapar 5,409,913 Njoftuar Fituesi ALESJO 4,001,630.00
  Qeverisja Vendore Skrapar Ndërtim kanali ujitës Fshati Munushtir 2,044,890 Njoftuar Fituesi FLED SHPK 1,520,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i kanalit ujitës fshati Straficke, bashkia Skrapar . 2,486,560 Njoftuar Fituesi ALESJO 1,675,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i kanalit ujitës HEC-Ujanik Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta, perroi fshatit Gjerbes (faza e dytë) 2,839,120 Njoftuar Fituesi FLED SHPK 2,110,600
  Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i Shkollës Vendreshe 1,916,667 Lidhur Kontrata FLED SHPK 1,385,550.00
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Anuluar Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ushqimesh për konvitkin e shkollës së mesme 1,319,126 Lidhur Kontrata Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 1,318,383.00
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje çimento 1,250,000 Anuluar Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamionçine 833,333 Anuluar Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje matesa uji 2,600,000 Anuluar Procedura
 • Shërbime Konsulencë

  Nuk Ka

 • Proçedurë e Kufizuar

  Nuk Ka

 • Blerje e Vogël

  Autoriteti Prokurues sipas Njësisë së Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Lekë Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ushqimesh për konviktin e nxënësve Lidhur Kontrata 4 S 372,124
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje Pllaka Guri Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje Pllaka Guri Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje dru zjarri për shkollat në vartësi të Bashkisë Lidhur Kontrata 4 S 720,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Ndërtim muri pritës me gabion mbi unazën e qytetit Lidhur Kontrata Aleksandër Likaj 580,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Ndërtim lulishte në lagjen 5 Shtatori, Çorovodë Lidhur Kontrata ARENA MK 10,100
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Ndërtim lulishte në lagjen 5 Shtatori, Çorovodë Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Shërbim interneti për Njësitë Administrative Lidhur Kontrata ALBTELECOM SHA 161,700
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Shërbim interneti për Njësitë Administrative Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Shërbim interneti për Njësitë Administrative Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec Lidhur Kontrata “DRICONS” 8,500
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec Lidhur Kontrata REAN 95 7,800
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore, fshati Gradec Lidhur Kontrata HE & SK 11 11 4,461.10
  Qeverisja Vendore Skrapar Sigurim i automjetit me targë AA203MB, Bashkia Skrapar Lidhur Kontrata 0
  Qeverisja Vendore Skrapar F.V. pllakë guri dekorative për shtresat e ambienteve të territorit të varrezave të dëshmorëve, Skrapar Lidhur Kontrata QATO-01 790,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i rrugës së fshatit Munushtir Lidhur Kontrata REAN 95 22,400
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i Çatisë së Muzeut Historik të Skraparit Lidhur Kontrata TAQO NIÇKA 2,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstrukson i zyrave të M.K.Z, Skrapar Lidhur Kontrata Mbikëqyrës G & L 10,856
  Qeverisja Vendore Skrapar Vend-depozitim i mbetjeve nr.4, Bashkia Skrapar Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Mbikëqyrje punimesh për Rikonstruksion i shkollës fillore ,fshati Gradec Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i urës së varur mbi lumin Osum Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i Urës “Dervish Iliazit” Fshati Vlushë , Bashkia Skrapar Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje objekte shkollore per vitin 2018 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Lyerje te objekteve shkollore për vitin 2018 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Lyerje te objekteve shkollore për vitin 2018 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje objekte shkollore per vitin 2018 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Vëndreshë” Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Ndërtim kanali ujitës, fshati Munushtir Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Ndërtim kanali ujitës, fshati Munushtir Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites HEC-Ujanik Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta ,perroi fshatit Gjerbes ( faza e dyte ) Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites fshati Straficke, Bashkia Skrapar Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Kolaudim punimesh për Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Vëndreshë Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Ndërtim Kanali për shkarkimin e ujrave të larta në lagjen 5- shtatori. Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Vlushe Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ,Kancelari per Ujesjelles Kanalizime Skrapar. Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Ndertim lulishte ne lagjen 5 Shtatori, Çorovodë Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Vlushe Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Hidroizolim i pjesshem i taraces se shkolles se mesme Ramiz Aranitasi Çorovodë Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Ndertim lulishte ne lagjen 5 Shtatori, Çorovodë Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Sherbim per transport te koshave te mbeturinave Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pompe lavazho pompe grasatimi dhe kompresor ajri Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kompjutera deskop Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Uniforma per policine Bashkiake 2018 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte per Zjarrfikeset 500,000 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i Ures “Dervish Iliazit” Fshati Vlushe , Bashkia Skrapar” 36,535 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Punime kalitje 166,667 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte per Zjarrfikeset 500,000 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pjese kembimi per makine 666,000 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje, materjale plotesuese-2 per vendosjen e matsave 475,500 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Punime per lyerjen e hollit dhe koridoreve te objektit Bashkise Skrapar 99,838 Lidhur Kontrata Baftjar Murati 88,400
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kompjutera desktop 450,000 Lidhur Kontrata Fatjon Lili 398,100
  Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites fshati Straficke, Bashkia Skrapar 40,200 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstruksion i kanalit ujites HEC-Ujanik- Gjerbes, Sistemim dhe mbrojtje nga ujrat e larta ,perroi fshatit Gjerbes ( faza e dyte ) 50,654 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Ndertim kanali ujites Fshati Munushtir 36,480 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per Rikonstrukson i Zyrave te M.K.Z -se , Skrapar 60,921 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 333,333 Lidhur Kontrata AER 288,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 150,000 Lidhur Kontrata JUPITER GROUP 129,500
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje,Matsa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar 800,000 Lidhur Kontrata Ardit Ceka 494,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Projektim zbatim dhe preventiv perfundimtar per “Punime restauruese te salles se Qendres Kulturore “Riza Cerova”, Corovode 463,103 Lidhur Kontrata “DRICONS” 415,866
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale ndertimi 800,000 Lidhur Kontrata DANA 2015 750,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pllaka guri 328,500 Lidhur Kontrata 2KE 189,500
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ushqimesh per Qendren Alternative per vitin 2018 119,061 Lidhur Kontrata Denisa Beshaj 110,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Organizim dreke per te ftuarit VIP ne Panair 250,000 Lidhur Kontrata
  Qeverisja Vendore Skrapar Riparim-mirembajtje i kanalit ujites te fshatit Vendreshe e Madhe, Bashkise Skrapar 310,535 Lidhur Kontrata 2 AF 175,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per “Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Vendreshe” 34,136 Lidhur Kontrata “DRICONS” 26,482
  Qeverisja Vendore Skrapar Mbikqyrje punimesh per “Rikonstruksion i rruges se fshatit Munushtir” 160,285 Lidhur Kontrata HE & SK 11 11 130,018
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje pjese kembimi per makine 666,000 Lidhur Kontrata SERDADO 590,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Sigurim i ushqimit per degustim ne aktivitetin e hapjes se sezonit turistik Skrapar 9 Maj 2018 416,583 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Sigurimi i materialeve dhe personave per organizimin e panairit Maj 2018 333,333 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje goma, bateri dhe komardare per automjetet e Bashkise 440,000 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Punime kalitje 166,667 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje dhe sherbime per mjetet e transportit te Bashkise 800,000 Lidhur Kontrata
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 333,333 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale elektrike 333,333 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje dokumentacioni per vitin 2018 46,740 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Mirembajtje dhe sherbime per mjetet e transportit te Bashkise 800,000 Shpallur Procedura
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kamera sigurie per godinen e Bashkise 280,000 Lidhur Kontrata FREDI ELECTRONIC 162,500
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale ndertimi 800,000 Lidhur Kontrata EB-2000 716,820
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje mobilje zyrash 458,333 Lidhur Kontrata Naim Hysi 342,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje vegla pune 250,000 Lidhur Kontrata Marjeta Koçi 197,300
  Qeverisja Vendore Skrapar Punime kalitje 166,667 Lidhur Kontrata Erlind Asllani 155,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Riaprim i tualetit kati i dyte ne objektin e Bashkise Skrapar 257,322 Lidhur Kontrata
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje mobilje zyrash 458,333 Lidhur Kontrata RO-AL SHPK 289,999
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje goma 666,667 Lidhur Kontrata ANDI HAMO 495,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje,Matsa uji per Ujesjelles Kanalizime Skrapar 799,800 Lidhur Kontrata FAT GROUP 538,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje, materjale plotesuese per vendosjen e matsave 484,450 Lidhur Kontrata ALEN – CO 268,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte 600,000 Lidhur Kontrata GRADECI 12
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale pastrimi per vitin 2018 384,449 Lidhur Kontrata NEXUS GROUP 311,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje nafte per vitin 2018 800,000 Lidhur Kontrata KASTRATI 11.7
  Qeverisja Vendore Skrapar Sigurim i mjeteve te transportit te Bashkise Skrapar 157,300 Lidhur Kontrata SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP sh.a. 157,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje ushqimesh per Çerdhen per vitin 2018 564,547 Lidhur Kontrata Shuko Alikaj 475,000
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje materiale pastrimi per vitin 2018 384,449 Lidhur Kontrata RA-MI KOMPANI 300,500
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje kancelari per vitin 2018 499,930 Lidhur Kontrata InfoSoft Office 429,016
  Qeverisja Vendore Skrapar Blerje tabelash sinjalistike rrugore 313,050 Lidhur Kontrata
 • Shtesë Kontrate

  Nuk Ka

 • Blerje Dinamike

  Nuk Ka

 • E Hapur mbi kufirin e lartë

  Nuk Ka