Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” si dhe neneve 25 dhe 71 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati Kohor: Brenda 5 ditëve nga nënshkrimi
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë

Autoriteti Kontraktor
Bashkia Skrapar
Adresa: Rruga Pasho Hysi,
Lagjia: Çlirimi, Çorovodë, Skrapar
NIPT: K49312402D
website: www.bashkiaskrapar.gov.al
email: bashkiacorovode@ymail.com

 • Lista Operatorët Ekonomik të Kontraktuar 2019

  GRADECI
  JUPITER GROUP
  NOVAAKTI
  Arsiva Subashi
  DANA 2015
  Taulant Çoku
  Denisa Beshaj
  GRADECI
  4 S
  NOART
  Erlind Asllani
  Rahime Belegu
  PAERA
  GRADECI
  “TRADE-INVEST”

  Përditësimi Shtator 2019 (Në listim nuk shfaqen procedurat që janë në proces)