Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Nenit 19 të Ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore” Neneve 10 dhe 13 të ligjit Nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për Publikimin: Struktura e Sinjalizimit, Ankesave dhe Vërejtjeve

Në Bashkinë Skrapar një njësi përgjegjëse rregjistron rastet e Hetimit Administrativ dhe Sinjalizuesve.
Adresa: Kati i katërt, Godina e Bashkisë Skrapar
Rruga: Arkitekt Kasëmi, Lagjia Çlirimi
Çorovodë Skrapar
Shqipëri
Kod Postar: 5401
E-mail: donikaspaho@yahoo.com