[vc_row][vc_column][vc_column_text]Njoftim Fituesi për Pranim nga jashtë Shërbimit Civil në Kategorinë Ekzekutive:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
 • Specialist i Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijve dhe Barazisë Gjinore në Sektorin e Ndihmës Ekonomike

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijve dhe Barazisë Gjinore, në Bashkinë Skrapar, njofton se, kandidati fitues është:

  1. Znj. Kamela Nako
 • Specialist i Menaxhimit të aseteve në Sektorin e Financës

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Menaxhimit të aseteve në sektorin juridik, në Bashkinë Skrapar, njofton se,kandidati fitues është:

   

   

  1.Znj. Habibe Breshani

 • Specialist I Burimeve Njerëzore në Sektorin Juridik

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Burimeve Njerëzore në sektorin juridik, në Bashkinë Skrapar, njofton se,kandidati fitues është:

   

   

  1. Fjorentina Rakipi
 • Specialist i Prokurimeve në Sektorin Juridik,

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,përpozicionin Specialist i prokurimeve në sektorin juridik, pranë BashkisëSkrapar njofton se,kandidati fitues është:

   

  1. Ernest Ymeri.
 • Specialist në Sektorin e Ndihmës Ekonomike

  Në zbatim të nenit , 26/4 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,“Përpranimin,levizjenparalele,periudhen e proves dheemerimin ne kategorineekzekutive”

  Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Skrapar , në përfundim të procedurës së pranimit  të  kandidatit nga jashtë shërbimit  Civil,për pozicionin Specialist i Ndihmës Ekonomike, në Bashkinë Skrapar, njofton se, kandidati fitues është:

  1. Znj. Teuta Hysenbelliu
[/vc_column][/vc_row]