– “Kjo është dita që ne nderojmë kujtimin e heronjëve të Skraparit dhe të gjithë atyre që morën pjesë në Luftën Nacional Clirimtare. Kjo është dita që na bën krenar ne dhe çdo qytetar të Skraparit.”
Faleminderit!