Këshilli Teknik i Agjencisë Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, shqyrtoi dhe miratoi projektin e ri për ujësjellësin e Çorovodës – Çernishtit dhe atë të Sharovës që datojnë nga 1960. Modernizimi dhe optimizimi i infrastrukturës së plotë ujësjellësit në këto 3 zona do të këtë investim të plotë në rrjetin e jashtëm dhe të brendshëm. Investimi në këtë vepër do të garantojë
– 24 orë ujë të pijshëm dhe me cilësi për 7.325 banorë
– Rritjen e sasisë së ujit/frymë në normë
– Eleminimin e ndotjeve të ujit
Lidhjen në masën 100% me matësa abonentët e prerjen e lidhjeve të paligjshme

Investimet në sektorin e ujit do të ndikojnë përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët , mbështesin zhvillim e qëndrueshëm të turizmit për zonën dhe nxisin rritjen ekonomike.