Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Sekretare e Këshillit Bashkiak
Njoftim (1) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 24.01.2023
Njoftim (1.1) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 01.02.2023
Njoftim (2) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.02.2023
Njoftim (3) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.03.2023
Njoftim (4) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 27.04.2023
Njoftim (5) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 25.05.2023
Njoftim (5.1) për thirrjen e Mbledhjes se Konstituimit të Keshillit Bashkiak Skrapar dhe Kryetarit të Bashkisë datë 13.06.2023
Njoftim (6) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 29.06.2023
Njoftim (7) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 25.07.2023
Njoftim (8) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 28.08.2023
Njoftim (9) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.09.2023
Njoftim (10) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 26.10.2023
Njoftim (11) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 23.11.202
Njoftim (12) për thirrjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Skrapar datë 15.12.2023

Të gjitha njoftime për mbledhjen e këshillit bashkiak 2022 i gjeni duke klikuar KËTU

Të gjitha njoftime për mbledhjen e këshillit bashkiak 2021 i gjeni duke klikuar KËTU

Të gjitha njoftime për mbledhjen e këshillit bashkiak 2020 i gjeni duke klikuar KËTU