Neni Nr.18/1 I ligjit Nr. 139/2015″Për vetëqeverisjen Vendore” Neni 5 pika ç dhe Neni 13/3 I ligjit Nr. 68/2017 “Për të drejtën e Informimit” Nenet 1/1 dhe 4/c I ligjit Nr. 146/2014 “Për Konsultimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati i Publikimit: Menjëherë
Organi që Miraton: Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
Organi që Zbaton: Sekretari I Këshillit Koordinatori për njoftimimin dhe konsultimin publik

Përveç publikimit të Drafteve dhe Projekt Akteve, Bashkia Skrapar vë në dispocicion edhe relacionet shpjeguese,  që mund ti gjeni duke Klikuar KËTU.
Përmes opsioneve të shpejta të leximit elektronik ju mund të njiheni me domosdoshmërinë e hartimit të këtyre akteve, qëllimeve të tyre si dhe fushën e zbatimit. Ndikimi që do të kenë këto Projekt Drafte paraprakisht u jepet edhe ndjeksëve online. Ju mund të dërgoni sygjerimet apo rekomandime dhe ankesa në çdo moment në adresën elektronike: info@bashkiaskrapar.gov.al