Neni Nr.18/1 I ligjit Nr. 139/2015″Për vetëqeverisjen Vendore” Neni 5 pika ç dhe Neni 13/3 I ligjit Nr. 68/2017 “Për të drejtën e Informimit” Nenet 1/1 dhe 4/c I ligjit Nr. 146/2014 “Për Konsultimin Publik”
Publikimi: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati i Publikimit: Menjëherë
Organi që Miraton: Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
Organi që Zbaton: Sekretari I Këshillit Koordinatori për njoftimimin dhe konsultimin publik
Njoftim për Konsultim Publik - 08.10.2019
Në datën 08.10.2019 në Sallën e Mbledhjeve të Bashkisë Skrapar, ora 10:00 do të organizohet takimi me Drejtuesit e institucioneve mbi “Draft – Planin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta”.
Njoftim për Konsultim Publik - 08.10.2019
Në datën 08.10.2019 në Sallën e Vogël të Kinemasë “Tefik Lapani”, Çorovodë, ora 12:00 do të organizohet takimi me Qytetarët e Çorovodës mbi  “Draft – Planin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta”.
Njoftim për Konsultim Publik - 12.11.2019
Në datën 12.11.2019 në Sallën e Vogël të Kinemasë “Tefik Lapani”, Çorovodë, ora 11:00 do të organizohet takimi me Grupit e Interesit: Bizneset e Vogla, Bizneset e tjera etj,  “Paketën Fiskale 2020” të Bashkisë Skrapar.