Baza Ligjore
Lista e Kryetarëve të Fshatrave 2015 - 2019
Lista e Kryetarëve të Fshatrave 2019 - aktualisht
Njësia Administrative Bogovë
1. Bogovë
Kujtim Bakiu
2. Kakrukë
Agim Hasani
3. Selan
Dritan Ymerali
4. Dobrushë
Fluturim Dyrmishi
5. Novaj
6. Nishovë
7. Bargullas
8. Përparim
9. Jaupas