• Lista e Kryetarëve të Fshatrave 2015 - 2019

 • Lista e Kryetarëve të Fshatrave 2019 - aktualisht

  Njësia Administrative Bogovë
  1. Bogovë
  Kujtim Bakiu
  2. Kakrukë
  Agim Hasani
  3. Selan
  Dritan Ymerali
  4. Dobrushë
  Fluturim Dyrmishi
  5. Novaj
  6. Nishovë
  7. Bargullas
  8. Përparim
  9. Jaupas