Baza Ligjore
Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen ``Çlirimi``
Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm
Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen ``Hasan Seitaj``
Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm
Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen ``5 Shtatori``
Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm
Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen e Re
Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm
Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen ``Estref Caka``
Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm
Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen ``2 Dhjetori``
Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm