• Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen ``Çlirimi``

  Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm

 • Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen ``Hasan Seitaj``

  Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm

 • Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen ``5 Shtatori``

  Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm

 • Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen e Re

  Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm

 • Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen ``Estref Caka``

  Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm

 • Ndërlidhësi Komunitar për Lagjen ``2 Dhjetori``

  Në kuadër të zgjedhjeve të reja, që po kryhen pas zgjedhjeve vendore të 30.06.2019, ky opsion pritet të pësoj një përditësim të mëvonshëm