Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr. 115/2014 “Për Ndarjen Administrativo – Territoriale të Njësive të qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë” Nenit 23&30 i ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Sipas Akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi
Përgjegjës për Publikimin: Sektori i Burimeve Njerëzore


Njësia Administrative Qendër
Administrator: Agim Tusha
Adresa: Rruga Arkitekt Kasëmi
Lagjia: Hasan Seitaj, Çorovodë Skrapar
Njësia Administrative Bogovë
Administrator: Flamur Gjoni
Adresa: Kilometri 20 Rruga Berat – Corovodë
Bogovë, Skrapar
Njësia Administrative Vëndreshë
Administrator: Bashkim Yzeiri
Adresa: Pranë Shkollës 9 Vjecare “Ferit Bregu”
Vëndreshë, Skrapar
Njësia Administrative Çepan
Administrator: Dalip Çuku
Adresa: Shkolla 9 vjecare Cepan “Hysen Zyka”, Kati i 3të
Çepan, Skrapar
Njësia Administrative Leshnje
Administrator: Arben Hodo
Adresa: Shkolla 9 vjecare Leshnje,
Leshnje, Skrapar
Njësia Administrative Gjerbës
Administrator: Asllan Lajthia
Adresa: 20 metra larg qëndrës së Gjerbësit,
Godina e Ish Komunës
Gjerbës, Skrapar
Njësia Administrative Zhepë
*Administrator: Ferruzan Shallari
Adresa: Godina e ish-Komunës,
Zhepë, Skrapar
*Përditësim i datës 08.07.2020

Njësia Administrative Potom
Administrator: Partizan Gorçe
Adresa: Godina e ish-Komunës Potom
Potom, Skrapar