Projekti “Ndjekja dhe verifikimi i premtimeve të fushatës zgjedhore në Shqipëri”, një projekt që financohet nga programi UNDEF (The United Nations Democracy Fund – Fondi për Demokraci i Kombeve të Bashkuara) dhe zbatohet nga Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit, Korçë ka përgatitur atë që quhet ndryshe Buxhetimi i thjeshtuar qytetar. Ai është i ndërtuar në bazë të buxhetit të Bashkisë Skrapar për vitin 2020, dhe synimi është që nëpërmjet tij, qytetarët e thjeshtë të kuptojnë më mirë dhe më me detaj se ku investohen taksat e tyre. Kjo bëhet me qëllim rritjen e angazhimit qytetar në qeverisjen lokale, rritjen e transparencës, përgjegjshmërisë dhe efikasitetit.  Buxhetet e thjeshtuara qytetare janë paraqitur tek website i projektit www.matesielektor.al.
dhe kjo formë e thjeshtuar e buxhetit pasqyrohet edhe në faqen tonë. Ju mund të jepni mendime e sugjerime për përmirësimin e këtij dokumenti të cilat i mirëpresim në adresën info@bashkiaskrapar.gov.al .

Në funksion të programit të transparencës, ky material gjendet edhe i publikuar në https://bashkiaskrapar.gov.al/2018/12/26/raporte-studime-dhe-vleresime-mbi-programin-e-transparences/

Buxheti Qytetar i thjeshtuar