🌱Për Agrikulturën: Shoqata BLEKALB po zbaton projektin “Ndërtimi i kapaciteteve të komuniteteve të fermerëve në mbështetje të ruajtjes e përdorimin e burimeve gjenetike për ushqimin dhe bujqësi si dhe ndarjen e drejtë të përfitimeve.”

Takimi I rradhës u zhvillua në Bashkinë Corovodë (Bashkia Skrapar). Ky projekt eshte financuar përmes granteve të vogla në kuadër të Projektit te Fondit Global të Mjedisit/GEF (Global Environment Facility) dhe #PNUD “Forcimi i Burimeve Njerëzore, kuadrit ligjor dhe kapaciteteve institucionale për zbatimin e Protokollit të Nagoyas.”