Në bazë të Ligjit nr 111/2018 “Për Kadastrën” per Regjistrimin Fillestar të Pasurive të Paluajtshme Pyje dhe Kullota, në emër te Bashkisë SKRAPAR, Zonat Kadastrale:

 1. ZK 1069, Backë
 2. ZK 1102, Barc
 3. ZK 1103, Barc Mal
 4. ZK 1373, Cerenisht
 5. ZK 1385, Cerovë
 6. ZK 1419, Corotat
 7. ZK 1420, Corovodë
 8. ZK 1603, Faqekuq
 9. ZK 1633, Floq-Rehovë
 10. ZK 1735, Gjergjovë
 11. ZK 1750, Gjogovicë
 12. ZK 1818, Gostenckë
 13. ZK 1835, Gradec Qëndër
 14. ZK 1855, Gremsh
 15. ZK 1856, Grepckë
 16. ZK 1860, Grevë
 17. ZK 1888, Gurazezë
 18. ZK 1949, Helmës-Staraveckë
 19. ZK 2000,Jaupas
 20. ZK 2035, Kalanjas
 21. ZK 2079, Kapinovë
 22. ZK 2222, Koprenckë
 23. ZK 2266, Krastë
 24. ZK 2285, Krushovë
 25. ZK 2304, Kuc
 26. ZK 2389, Lavdar
 27. ZK 2423, Leshnjë
 28. ZK 2428, Leskovë
 29. ZK 2464, Liqeth
 30. ZK 2642, Melckë
 31. ZK 2645, Melovë
 32. ZK 2718, Mollas
 33. ZK 2756, Muzhak
 34. ZK 2798, Nikollarë
 35. ZK 2803, Nishicë
 36. ZK 2844, Osojë
 37. ZK 2920, Përparim
 38. ZK 3035, Postenë
 39. ZK 3037, Potom
 40. ZK 3050, Prishtë
 41. ZK 3076, Qafë
 42. ZK 3112, Qeshibesh
 43. ZK 3138, Radesh
 44. ZK 3190, Rogë
 45. ZK 3200, Rovicë
 46. ZK 3274, Selan
 47. ZK 3310, Sevran i vogël
 48. ZK 3520, Strafickë
 49. ZK 3525, Strënec
 50. ZK 3596, Therepel
 51. ZK 3662, Turbohovë
 52. ZK 3731, Veleshnjë
 53. ZK 3738, Velush
 54. ZK 3741, Vendreshë Mal
 55. ZK 3785, Vishanj
 56. ZK 3788, Visokë
 57. ZK 3868, Zabërzan I ri
 58. ZK 3889, Zaloshnjë
 59. ZK 3946, Zogas

Në bazë te nenit 31 “Konsultimi Publik” është duke u kryer Regjistrimi Fillestar i Pasurive të Paluajtshme Pyje dhe Kullota , të regjistruara dhe Harta Treguese e Regjistrimit, për një periudhë kohe prej 45 ditësh. Periudha e afishimit do të jetë nga data 29.07.2020 – 13.09.2020 

Afishimi publik do të bëhet në adresën: Ambjentet e Bashkisë SKRAPAR. 

Nga e Hëna në të Premte: nga ora 10.00 në 13.00 dhe nga ora 14.30 në 19.00 

E Shtuna dhe e Diela: nga ora 10.00 në 16.00 

I lutemi qytetarëve dhe institucioneve shtetërore, të cilat zotërojnë pasuri të paluajtshme brënda kësaj zone kadastrale te drejtohen në ambiente e Afishimit Publik të Pasurive të Paluajtshme dhe të verifikojnë pronësinë e tyre ose të drejta të tjera reale mbi pasuritë e paluajtshme.

Të gjitha pretendimet duhet të paraqiten brënda afatit të Afishimit, pranë këtij ambienti dhe specialistit të ngarkuar me këtë detyrë. Shqyrtimi i tyre, gjatë periudhës së Afishimit Publik është falas.

Ju rikujtojmë të mos neglizhoni për të bërë verifikimet e nevojshme.