Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak

 

Në vijim ndiqni me numërimin e ri, Vendimet e reja të 2019 të dala nga Këshilli Bashkiak Skrapar pas Zgjedhjeve Vendore të 30.06.2019 (numërimi rinis nga zero)

Vendimi Nr.1 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.2 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.3 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.4 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.5 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.6 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.7 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.8 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.9 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.10 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.11 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.12 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.13 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.14 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.15 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.17 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.18 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.19 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.20 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.21 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.22 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.23 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.24 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.25 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.26 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.27 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.28 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.29 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.30 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.31 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.32 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.33 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.34 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.36 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.37 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.38 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.39 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.40 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.41 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.42 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.43 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.44 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.45 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.46 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.47 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.48 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.49 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.1 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.2 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.3 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.4 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.5 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.6 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.7 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.8 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.9 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.10 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.11 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.12 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.13 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.14 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.15 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.16 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.16 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.17 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.18 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.19 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.20 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.21 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.22 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.23 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.24 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.25 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.26 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.27 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.28 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.29 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.30 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.31 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.32 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.33 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.34 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.36 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2018 i gjeni duke klikuar KËTU