[vc_row][vc_column]
Neni 29/1 i ligjit Nr.139/2015 “Për vetqeverisjen Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexohet “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë www.bashkiaskrapar.gov.al
Afati kohor: Menjëherë
Organi që Miraton: Kryetari i Bashkisë
Përgjegjës për publikimin: Koordinatori për Informim
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
[/vc_column][/vc_row]