Bashkia Skrapar ju fton të merrni pjesë në vendimarrje!
Platforma Interaktive vijuese ju njeh Projekt Buxhetin 2022 – 2024 në 3 vitet e ardhshme për Bashkinë Skrapar. Përmes kësaj platforme ne synojmë të nxisim pjesëmarrjen interaktive me qytetarin dhe njëherësh të rrisim transparencën. Për këtë, ju jeni të lutur në çdo kohë të na dërgoni përshtypjen tuaj, komentin apo sygjerimin në adresën elektronike info@bashkiaskrapar.gov.al
Ju Faleminderit!

Buxheti Interaktiv 2023 – 2025

Buxheti Interaktiv 2022 – 2024

Buxheti Interaktiv 2021-2023

Bashkia Skrapar ju fton të merrni pjesë në vendimarrje!
Platforma Interaktive vijuese ju njeh Projekt Buxhetin 2021 – 2023 në 3 vitet e ardhshme për Bashkinë Skrapar. Përmes kësaj platforme ne synojmë të nxisim pjesëmarrjen interaktive me qytetarin dhe njëherësh të rrisim transparencën. Për këtë, ju jeni të lutur në çdo kohë të na dërgoni përshtypjen tuaj, komentin apo sygjerimin deri në datë 31.10.2020 në adresën elektronike info@bashkiaskrapar.gov.al
Ju Faleminderit!