• Investimet për rikonstruksionin e ambienteve të jashtme dhe terreneve sportivë të shkollave, kanë qenë në fokus të punës së Bashkisë Skrapar.
  • Tashmë të përfunduara dhe më një mjedis me kushte bashkëkohore për zhvillimin e aktiviteteve sportive.

Këto mjedise po frekuentohen gjithmonë e më shumë, nga fëmijët dhe të rinjtë.