• Nga punimet në objektin: “Rikualifikimi i Qendrës së Njësisë Administrative Potom”
  • Projekti u përqendrua në rikualifikimin e Qendrës së Njësisë Administrative Potom.

Aktualisht punimet kanë përfunduar dhe ky projekt ndikon drejtpërdrejt në rritjen e

mirëqenies së banorëve të njësisë.

Punimet  janë kryer nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Skrapar. Puna do të vijojë  në të gjitha fshatrat ku ndërhyrja është e nevojshme.