Ka filluar tashmë puna për Rikualifikimin Urban së Qendrës të Qytetit Çorovodë.

( Faza e II, financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.)

  • Ky projekt pritet të ketë impakt të drejtpërdrejtë në mirëqenien e banorëve.
  • Në këtë projekt parashikohen rehabilitimi i lulishtes ekzistuese në hyrje të qytetit,

rikualifikimi i sipërfaqes në të cilën ishte i vendosur tregu i qytetit, ndërtiminxf e tregut të ri, rikonstruksionin e jashtëm të godinës së Pallatit të Kulturës, si dhe fasadat e 16 pallateve në qytet.