Bashkia Skrapar ka bërë të mundur së fundmi rehabilitimin e rrugës Potom-Backë. Punimet sistemuese dhe mirëmbajtëse në këtë segment përkojnë edhe me festimet që besimtarët Bektashianë të ardhur nga krahina të ndryshme të vendit zhvillojnë në Teqenë e njohur të Backës. Është kjo, si në çdo rast festimesh të tilla, një mënyrë që Bashkia Skrapar investohet, përmes Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, për të krijuar kushte sa më të mira për besimtarët Bektashianë. Një falënderim i veçantë për punonjësit e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, punëtorët, manovratorët, drejtuesit e mjeteve, si dhe Administratorin e Njësisë Administrative Potom dhe komunitetin për bashkëpunimin e shkëlqyer.