Në Ditën Botërore të Pastrimit, Bashkia Skrapar, strukturat vartëse të saj në  bashkëpunim me Projektin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, në kuadër të  nismës  “Qyteti më i Pastër”,  organizoi aksionin për pastrimin  e qytetit nga mbetjet.

Aksioni u zhvillua përgjatë rrugës së kanioneve të lumit Osum, sheshet  dhe hapësirat midis  pallateve të qytetit, si  dhe disa rrugë të brendshme në qytet.

Këtij aksioni iu  bashkuan vullnetarë të të gjitha moshave, të rinj e të reja të shkollës së mesme, si dhe  nxënës të shkollave 9 vjeçare, të cilët u bënë pjesë e pastrimit të territoreve ku  ata luajnë.

Bashkia Skrapar falenderon të gjithë ata që morën pjesë ne këtë ditë aksioni dhe njëkohësisht fton të gjithë qytetarët të kontribuojnë për një qytet sa më të pastër, për ta bërë atë gjithnjë e me shumë tërheqës për vizitorët vendas dhe të huaj.