Regjistroni adresën e banimit në #eAlbania ose në zyrën e Gjendjes Civile pranë bashkisë. #Adresaime – Çelësi për të gjitha shërbimet publike!