Bashkia Skrapar falenderon kompaninë One Telecommunications për reagimin e saj të shpejtë në përgjigje të shqetësimit të prezantuar nga Bashkia dhe qytetarë të shumtë të Skraparit lidhur me spotin e saj promocional. Në saj të një komunikimi korrekt dhe mirëkuptues me stafin e kësaj kompanie u bë tashmë e mundur saktësimi i informacionit që ky spot përmbante.