Lista Përfundimtare e Portalit Mësues për Shqipërinë – Shtator 2019

Lista Përfundimtare e Portalit “Mësues Për Shqipërinë”
Mësues ID Vend Pune ID ZVAP Profili Emri Mbiemri Pikë Dosja Pikë Testimi Pikë Totale Nr.Rendor Skualifikuar
6364 1021 Skrapar, Poliçan Arsimi Parashkollor Valeriana Kanani 7 50.4 57.4 1 Jo
292 1021 Skrapar, Poliçan Arsimi Parashkollor Nexhmije Hamza 9 47.2 56.2 2 Jo
8300 1021 Skrapar, Poliçan Arsimi Parashkollor Desjana Bregu 3 48.8 51.8 3 Jo
8161 1021 Skrapar, Poliçan Arsimi Parashkollor Irena Musabelliu 8 36 44 4 Jo
10766 1021 Skrapar, Poliçan Arsimi Parashkollor Ornela Abazi 5 36.8 41.8 5 Jo
8114 1021 Skrapar, Poliçan Arsimi Parashkollor Silva Asllanaj 9 29.6 38.6 6 Jo
9813 1021 Skrapar, Poliçan Arsimi Parashkollor Kamila Zenuni 2 32 34 7 Jo
8309 1021 Skrapar, Poliçan Arsimi Parashkollor Kasjona Guri 4 29.6 33.6 8 Jo