Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Zjarret nga Pakujdesitë – Kryetari i Bashkisë Skrapar apelon për ndërgjegjësimin qytetar dhe raportimet në kohë të tyre nga çdo banor.

Të respektuar qytetarë të Skraparit!

Gjatë këtyre ditëve, nisur nga temperaturat e larta dhe era e fortë, në disa zona të Skraparit ka patur raste të rënies së zjarreve nga pakujdesitë.
Ekipet tona kanë reaguar shpejt dhe me efikasitet por nevojitet bashkëpunimi me secilin prej jush për parandalimin e çdo dëmi që shkakton djegie të drunjëve të cilat janë pasuri natyrore e Skraparit.
Apelojmë çdo banor, të mos ndezin zjarre! Të tregojnë kujdes për të mirën e përbashkët!
Po ashtu gjithëkush që sheh një vatër zjarri e nxisim të raportoj me detyrën e tij si qytetar për të mirën publike. Në të shumtën e rasteve, shkak të rënies së zjarreve është faktori njeri dhe kryesisht situatat lindin nga pakujdesitë.
Mos raportimi në kohë i çdo kujt bën që zjarret të përhapen nëpër vise dhe depërtojnë në sipërfaqe të larta malore, duke kërcënuar eko-sistemin natyror dhe në rast se nuk kapen në kohë, rrezikojnë për shkak të terrenit që ka Skrapari edhe kohën e shuarjes së tyre, me gjithë përkushtimin tonë.
Lusim banorët e Skraparit, që të rrisin kujdesin ndaj veprimeve jo të hijshme dhe të shtojnë ndërgjegjen e tyre, sepse pasojat negative ndikojnë përsëri mbi të gjithë ne.

Ndërgjegjësimi nis nga ne!
Raporto Raste të Zjarreve që ti Sheh duke telefonuar në 00 355 31 2 22 333

Kryetari i Bashkisë Skrapar
Nesim Spahiu

Zhbllokohet Situata e Buxhetit për Bashkinë Skrapar – MFE hap rrugën për zbatimin e 1/12 së buxhetit faktik të vitit para-ardhës

Të nderuar banorë të Skraparit!
🌹Më lejoni të ndaj me ju, lajmin e mirë se situata e Buxhetit për vitin 2019 për Bashkinë tonë mori një zgjidhje. Duam të falenderojmë edhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë që më në fund, mundësoi vijimin e Veprimtarisë Financiare me 1/12 e buxhetit Faktik të vitit paraardhës duke respektuar ligjin.
🌹Mirënjohje dhe Falenderim ndaj çdo banori të Skraparit që na ka përkrahur e mirëkuptuar gjatë gjithë kësaj kohe.

Kryetari i Bashkisë Skrapar
Nesim Spahiu

 

Njoftim – Bashkia Skrapar Njofton Taksapaguesit

Të nderuar qytetarë!

Bashkia Skrapar për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve,  ka vënë  në dipozicion  një punonjës nga ora  08:00 deri në orën 15:00, çdo ditë pune, nga e hëna në të premte, në sektorin e Tatim-Taksave, për:

– Njohjen me Detyrimet Tatimore të Vitit 2019.

– Paisjen me Njoftim-Vlerësimi për Detyrimet e Vitit.

– Për gjëndjen dhe llogaritjen e detyrimeve të prapambetura (për ata që kanë).

– Për kryerjen e  pagesës së detyrimit.

– Për çdo informacion tjetër që ju nevojitet lidhur me Taksat dhe Tarifat Vendore.

Për vitin 2019, nuk ka ndryshime në  numrin dhe nivelin e taksave dhe tarifave vendore, me përjashtimin të Taksës së Ndërtesës (apartament banimi) ku ka ndryshuar metodologjia e llogaritjes, nga lekë për m² në tarifën 0.05% mbi vlerën e ndërtesës, në zbatim të ligjit Nr.9632, datë 31.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar. Për një taksim të drejtë mbi taksën e ndërtesës, ju duhet të paraqitni një  fotokopje të Çertifikatës së Pronësisë për apartamentin e banimit.

Qytetarët, me detyrime të prapambetura, duhet të paraqiten sa më parë, për t’u njohur me  llojin e detyrimit, vitin e krijimit, si dhe arkëtimin e tyre menjëherë. Qytetarët në pamundësi financiare për arkëtimin e menjëhershëm të tyre, mund të bëjnë kërkesë për të lidhur marrëveshje për pagesën me këste sipas ligjit “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”. Në çdo rast të kundërt, do të fillojmë proçedurat për mbledhjen me forcë të detyrimeve, si:
– Bllokim të llogarisë bankare.
– Vendosje e masës së sigurisë mbi pasurinë e paluajtëshme dhe të luajtëshme,
– Vendosje e sekuestros së pasurisë etj, të parashikuara këto në Nenin 90, dhe në vijim të ligjit për proçedurat tatimore i sipër cituar.
Kamatë vonesa do të vazhdojë të llogaritet deri në pagesën e plotë të detyrimit.

Shpresojmë të kemi  mirëkuptimin tuaj!

Ju faleminderit!