Workshop për Projektin DynaMob2.0

  • Në datën 27.06.2018 , Bashkia Skrapar në kuadër të projektit “DynaMob 2.0” zhvilloi një Workshop informues në lidhje me implementimin e këtij projekti dhe rezultatet që ai pritet të ketë ,në mbrojtjen e ambjentit dhe promovimit dhe inkurajimit të formave të reja të lëvizjes ,makinave elektrike dhe biçikletave . (more…)

   Njoftim per pozicion vakant

   Në kuadër të Projektit fitues DYNAMOB 2.0 , pjese e Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi, financuar nga Bashkimi Evropian, Bashkia Skrapar si Partner ne projektin fitues DYNAMOB 2.0, fton serish kandidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës  Ekspert  per transportin. (more…)

   Përkushtimi, është Kryefjala jonë!

   Së fundmi, Bashkia Skrapar ka fituar një tjetër projekt të rëndësishëm, nga i cili pritet një impakt i gjerë në gjithë komunitetin e Skraparit. Bashkia e Skraparit, ka fituar Projektin e quajtur “Less-Waste 2” pjesë e programit “Interreg IPA 2 – Cross Border Cooperation Programme Greqi – Shqipëri 2014-2020” (more…)