Përkushtimi, është Kryefjala jonë!

Së fundmi, Bashkia Skrapar ka fituar një tjetër projekt të rëndësishëm, nga i cili pritet një impakt i gjerë në gjithë komunitetin e Skraparit. Bashkia e Skraparit, ka fituar Projektin e quajtur “Less-Waste 2” pjesë e programit “Interreg IPA 2 – Cross Border Cooperation Programme Greqi – Shqipëri 2014-2020” (more…)