Përkushtimi, është Kryefjala jonë!

Së fundmi, Bashkia Skrapar ka fituar një tjetër projekt të rëndësishëm, nga i cili pritet një impakt i gjerë në gjithë komunitetin e Skraparit. Bashkia e Skraparit, ka fituar Projektin e quajtur “Less-Waste 2” pjesë e programit “Interreg IPA 2 – Cross Border Cooperation Programme Greqi – Shqipëri 2014-2020” (more…)

Njoftim për pozicion vakant – Ekspert

Në kuadër të Projektit fitues Less Waste 2 , pjese e Programit INTERREG IPA CBC Greqi-Shqiperi, financuar nga Bashkimi Evropian, Bashkia Skrapar si Partner ne projektin fitues Less Waste, fton kandidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës si në vijim:
(more…)