Njoftim për pozicion vakant – Ekspert

Në kuadër të Projektit fitues Less Waste 2 , pjese e Programit INTERREG IPA CBC Greqi-Shqiperi, financuar nga Bashkimi Evropian, Bashkia Skrapar si Partner ne projektin fitues Less Waste, fton kandidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës si në vijim:
(more…)

Njoftim per pozicione vakante

Në kuadër të Projektit fitues DYNAMOB 2.0 , pjese e Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi, financuar nga Bashkimi Evropian, Bashkia Skrapar si Partner ne projektin fitues DYNAMOB 2.0, fton kandidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës si në vijim:

Ekspert  per komunikimin, Ekspert per  financat  dhe  Ekspert  per transportin . (more…)

Njoftim për pozicion vakant

Në kuadër të Projektit fitues DYNAMOB 2.0 , pjese e Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi, financuar nga Bashkimi Evropian, Bashkia Skrapar si Partner ne projektin fitues DYNAMOB 2.0, fton kandidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës si në vijim: (more…)