Platforma Interaktive e Projekt Buxhetit Afatmesëm së Bashkisë Skrapar

Bashkia Skrapar ju fton të merrni pjesë në vendimarrje!
Platforma Interaktive vijuese ju njeh Projekt Buxhetin 2022 – 2024 në 3 vitet e ardhshme për Bashkinë Skrapar. Përmes kësaj platforme ne synojmë të nxisim pjesëmarrjen interaktive me qytetarin dhe njëherësh të rrisim transparencën. Për këtë, ju jeni të lutur në çdo kohë të na dërgoni përshtypjen tuaj, komentin apo sygjerimin në adresën elektronike info@bashkiaskrapar.gov.al
Ju Faleminderit!

Buxheti Interaktiv 2023 – 2025

Buxheti Interaktiv 2022 – 2024

Buxheti Interaktiv 2021-2023

Bashkia Skrapar ju fton të merrni pjesë në vendimarrje!
Platforma Interaktive vijuese ju njeh Projekt Buxhetin 2021 – 2023 në 3 vitet e ardhshme për Bashkinë Skrapar. Përmes kësaj platforme ne synojmë të nxisim pjesëmarrjen interaktive me qytetarin dhe njëherësh të rrisim transparencën. Për këtë, ju jeni të lutur në çdo kohë të na dërgoni përshtypjen tuaj, komentin apo sygjerimin deri në datë 31.10.2020 në adresën elektronike info@bashkiaskrapar.gov.al
Ju Faleminderit!

Vendime të Këshillit Bashkiak (Viti 2019)

Neni Nr.7 i ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Ligji Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “Programi i Transparencës” në faqen zyrtare në internet të bashkisë Skrapar www.bashkiaskrapar.gov.al
Koha e shërbimit: Menjëherë
Organi që miraton: Këshilli i Bashkisë Skrapar
Përgjegjës për Publikimin: Kryetari i Bashkisë / Sekretare e Këshillit Bashkiak

 

Në vijim ndiqni me numërimin e ri, Vendimet e reja të 2019 të dala nga Këshilli Bashkiak Skrapar pas Zgjedhjeve Vendore të 30.06.2019 (numërimi rinis nga zero)

Vendimi Nr.1 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.2 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.3 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.4 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.5 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.6 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.7 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.8 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.9 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.10 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.11 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.12 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.13 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.14 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.15 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.17 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.18 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.19 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.20 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.21 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.22 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.23 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.24 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.25 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.26 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.27 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.28 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.29 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.30 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.31 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.32 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.33 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.34 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.36 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.37 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.38 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.39 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.40 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.41 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.42 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.43 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.44 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.45 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.46 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.47 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.48 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendimi Nr.49 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.1 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.2 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.3 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.4 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.5 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.6 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.7 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.8 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.9 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.10 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.11 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.12 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.13 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.14 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.15 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.16 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.16 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.17 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.18 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.19 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.20 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.21 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.22 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.23 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.24 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.25 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.26 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.27 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.28 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.29 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.30 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.31 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.32 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.33 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.34 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.36 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019
Vendim Nr.35 - KËSHILLI I BASHKISË SKRAPAR 2019

Të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak Skrapar për vitin 2018 i gjeni duke klikuar KËTU

Raportet Javore – Bashki të Forta

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Raporti i parë Javor - Bashki të forta
Raporti i dytë Javor - Bashki të forta
Raporti i tretë Javor - Bashki të forta
Raporti i katërt Javor - Bashki të forta
Raporti i pestë Javor - Bashki të forta
Raporti i gjashtë Javor - Bashki të forta
Raporti i shtatë Javor - Bashki të forta
Raporti-Javor-5-18Maj
Raporti i tetë Javor - Bashki të forta
Raporti-Javor-19Maj-3Qershor
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]