Institucionet në varësi të Bashkisë Skrapar janë:

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike
Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor
Qëndra Kulturore “Meleq Staravecka”
Qëndra Kulturore e Fëmijëve
Muzeu Historik Skrapar